top of page

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ

Ölçme, Analiz ve Tespit

Ölçme, Analiz ve Tespit

Mali Analizler (Yatay ve dikey analize uygun mali tablolar, başa baş analizleri, rasyolar, nakit akış verimliliği, etkin alacak takibi vb.)

Satış ve Pazarlama Analizleri (Piyasa pozisyon analizleri, ürün ve müşteri kârlılık analizleri, satış ekibi etkin performans yönetimi ve verimli prim sistemleri)

Sosyal ve Stratejik Analiz (Organizasyon Şemasının incelenmesi ve verimli hale getirilmesi, SWOT analizi, insan kaynakları performans ölçümleri vb.)

Operasyonel Analizler (Üretim veya hizmet performansı ölçümleri, satın alma verimliliği, maliyet analizleri ve iyileştirme önerileri vb.)

Suistimalden Korunma Önerileri (istisna raporları, mevcut sistemdeki açıkların incelenmesi ve önerilerin sunulması vb.)

Ara Raporlama, Süreç Planlaması ve Reorganizasyon

Aksiyon Planlaması

Uygulama Takip ve Kontrolü

Raporlama

Düzenli Toplantılarla Periyodik Şirket Performans Kontrolü

bottom of page